Opinia Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

(logo PolPeDiab)
Sekcja Pediatryczna
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Łódź, 4.05.2010 

Opinia dotycząca 
"Zestawu do kontroli diety w domu - Elektroniczna Kucharka" 

Celem leczenia dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 jest prewencja ostrych i przewlekłych powikłań choroby poprzez utrzymanie stanu okołonormoglikemii oraz zapewnienie pacjentom jakości życia, jak najbardziej zbliżonej do jakości życia ich zdrowych rówieśników.
Spełnienie tych celów leczenia jest obecnie realizowane poprzez stosowanie funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny przy pomocy osobistych pomp insulinowych.
Utrzymanie okołonormoglikemii wymaga od pacjenta bardzo skrupulatnego dostosowywania dawek insuliny do ilości i jakości spożywanych potraw. Z tego powodu jednym z głównych elementów samokontroli cukrzycy jest prawidłowe wyliczanie ilości zjadanych wymienników węglowodanowych (WW), białkowo-tłuszczowych (WBT), czy liczby kcal. 
Dokładne obliczanie ilości spożywanych WW i WBT, szczególnie w produktach przygotowywanych ex tempore w domu, często sprawia problemy pacjentom i ich rodzinom. 

Program komputerowy wchodzący w skład "Zestawu do kontroli diety w domu - Elektroniczna kucharka" pozwala na szybkie i bardzo dokładne wyliczenie składu ilościowego i jakościowego  przygotowywanych potraw. Dzięki bardzo szerokiemu asortymentowi surowców i produktów spożywczych uwzględnionych w bazie programu oraz możliwości dopisywania kolejnych pozycji do listy  pozwala on pacjentowi na wyliczania WW, WBT, kcal we wszystkich przygotowywanych przez nich potrawach. 
Zastosowanie tego programu łącznie z wchodzącą w skład zestawu elektroniczną wagą, współdziałającą z tym programem, znacznie skraca czas przeznaczony na dokładne obliczenie ilości WW i WBT w przygotowywanej porcji pożywienia.
Zestaw "Elektroniczna kucharka" może mieć również zastosowanie w edukacji pacjentów w zakresie prowadzenia diety w cukrzycy. Szczególnie może być przydatny do edukacji pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. 
Systematyczne korzystanie z Zestawu "Elektroniczna kucharka" może również pomóc pacjentom w nauczeniu się szacowania wartości odżywczych potraw spożywanych poza domem. 

Z tych powodów stosowanie zestawu "Elektroniczna kucharka" może ułatwić samokontrolę cukrzycy i poprawić jakość życia pacjenta i jego rodziny. 

Zarząd Sekcji Pediatrycznej PTD 

Przewodnicząca 
(nieczytelny podpis) 
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska 

Zastępca 
(nieczytelny podpis) 
Dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec