Opinia Polskiego Towarzystwa Dietetyki

/Pieczęć:/
Polskie  Towarzystwo  Dietetyki
ODDZIAŁ  WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
Regon 014932804

O P I N I A
dot. programu komputerowego
"ELKa - Elektroniczna Kucharka"

Oddział Wojewódzki w Warszawie Polskiego Towarzystwa Dietetyki po zapoznaniu się z prezentacją programu komputerowego, opracowanego przez Andrzeja Orchowskiego, ustalił co następuje:

W dniu 28.03.2007 r przeprowadzono w Instytucie Żywności i Żywienia w obecności członków Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Polskiego Towarzystwa Dietetyki prezentację programu komputerowego "ELKa -  Elektroniczna Kucharka".

Stwierdzono co następuje:

Program może być wykorzystany do wyliczenia:
  • wartości odżywczej podstawowych składników pokarmowych, tym samym może być przydatny dla wszystkich osób chcących kontrolować spożycie energii, białka, tłuszczu, cholesterolu i błonnika pokarmowego;
  • wymienników węglowodanowych, białkowych, tłuszczowych i białkowo - tłuszczowych, tym samym zalecany jest dla osób chorych na cukrzycę, szczególnie korzystających z pompy insulinowej.

/Adnotacje o opłacie, pieczęć i podpis nieczytelny:/
Przewodnicząca
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
P.T.D. w Warszawie
dr n. med. Lucyna Pachocka