Referencje i podziękowania


ELKa - Elektroniczna Kucharka - publikacje
  • Journal of Diabetes Research - badanie wpływu kontroli diety przy pomocy zestawu na wyrównanie metaboliczne cukrzycy przez Agnieszkę Kowalską, Katarzynę Piechowiak, Annę Ramotowską i Agnieszkę Szypowską, potwierdzające znaczący wpływ zestawu na poprawę wyrównania metabolicznego cukrzycy i pomoc w stabilizacji dziennej dawki insuliny wśród użytkowników zestawu. "Patients in the intervention group, who regularly used ELKa, not only significantly differed from the control group in the  result, but also achieved a significant intragroup reduction of  level, by 0.55% point";
  • dysertacja dr n. med. Agnieszki Kowalskiej, prowadzona pod kierunkiem dr hab. n. med. Agnieszki Szypowskiej, potwierdzająca możliwość osiągnięcia zalecanej przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wartości hemoglobiny glikowanej w wyniku stosowanie zestawu do przygotowania co najmniej jednego posiłku dziennie.
ELKa - Elektroniczna Kucharka została pozytywnie oceniona przez 

Autor dziękuje: 

  • prof. dr hab. n. roln. Hannie Kunachowicz i współpracownikom z Zakładu Wartości Odżywczych Żywności Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, autorom opracowania informacji o wartościach odżywczych produktów spożywczych;
  • dr inż. Joannie Myszkowskiej-Ryciak z Katedry Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, za życzliwą uwagę; 
  • rodzinie, za przepisy książki kucharskiej i cierpliwość:) 
  • córce, za krytyczne uwagi o szacie graficznej; 
  • synowi, za inspirację i wkład w projekt i funkcjonalność ELKi