Referencje i podziękowania


ELKa - Elektroniczna Kucharka została pozytywnie oceniona przez 

Autor dziękuje: 

  • prof. dr hab. n. roln. Hannie Kunachowicz i współpracownikom z Zakładu Wartości Odżywczych Żywności Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, autorom opracowania informacji o wartościach odżywczych produktów spożywczych;
  • dr inż. Joannie Myszkowskiej-Ryciak z Katedry Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, za życzliwą uwagę; 
  • rodzinie, za przepisy książki kucharskiej i cierpliwość:) 
  • córce, za krytyczne uwagi o szacie graficznej; 
  • synowi, za inspirację i wkład w projekt i funkcjonalność ELKi