Dla diabetyków


Współczesne metody kontroli cukrzycy zmierzają do uzyskania synergii trzech czynników:
  • wartości glikemii,
  • dynamiki działania insuliny lub leków poprawiających jej metabolizm oraz
  • kontroli diety.
Obecny stan medycyny i poziom technologii dostarcza zadawalające metody pomiaru wartości glikemii oraz - w przypadku cukrzycy insulinozależnej - zbliżoną do naturalnej skuteczność działania insuliny (m.in. ze względu na dynamikę je działania i sposób podawania). Metody kontroli diety - trzeciego czynnika leczenia - praktycznie nie uległy w ostatnim ćwierćwieczu istotnym zmianom (ewoluowały od wyznaczania wartości kalorycznej posiłków, przez kontrolę zawartości węglowodanów przyswajalnych, do uzupełnienia ich o wpływ tłuszczów i białek; użyteczność takich pojęć, jak np. indeks glikemiczny wydaje się pozostawać bardziej w sferze jakościowych wskazań, niż praktycznych zastosowań). 
Tym samym wpływ diety, podobnie ja wpływ wysiłku fizycznego, stresu, schorzeń towarzyszących traktuje się jak zindywidualizowany i trudno mierzalny element terapii.

W praktyce kontrola diety diabetyka, krytyczna w leczeniu behawioralnym cukrzycy insulinozależnej, opiera się przede wszystkim na szacunkowej ocenie wartości odżywczych, opartej na indywidualnym, nabytym w drodze samoobserwacji doświadczeniu chorego. Dostępne pomoce edukacyjne w zakresie kontroli diety pozostają w dysharmonii z technologią używaną do pomiaru glikemii lub do iniekcji insuliny. Brak tego doświadczenia - naturalny zwłaszcza w początkowym okresie choroby - często powoduje nieprawidłowe nawyki i nie sprzyja ustabilizowaniu się i wyrównaniu cukrzycy. Niekontrolowana dieta paradoksalnie zmniejsza komfort życia, gdyż w konsekwencji utrudnia skuteczność leczenia, zwiększa możliwość powikłań i koszty leczenia.

Kontrola diety - sposób na kontrolę cukrzycy?

Niezależnie, czy korzystasz z pompy insulinowej (metody ciągłej podskórnej infuzji insuliny), penów (np. metody funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii) czy leków doustnych, kontrolujące dietę możesz łatwiej osiągnąć zalecenia (aktualizacja - 2017 r.), sugerowane przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Poniższe wykresy ciągłego monitoringu glikemii (CGMS) obrazują rezultaty glikemii osiągane w trakcie korzystania z zestawu do kontroli diety u pacjenta z cukrzycą typu I leczonego metodą funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii przy użyciu penów i insuliny ludzkiej niemodyfikowanej (HM). Pacjent - nastolatek z zaleceniem utrzymania glikemii w przedziale 90-160 mg/dl (5-8.9mmol/dl) - prowadził w trakcie 5. dniowego okresu monitoringu typowy dla wieku szkolnego tryb życia, odżywiając się głównie posiłkami przygotowanymi w domu przy użyciu zestawu, korzystając ze wspólnej dla rodziny i niezmienionej chorobą diety.

Od początku stosowania kontroli diety (od marca 2005 r. do chwili obecnej tj. od ponad 13 lat) wyznaczana hemoglobina glikowana HbA1c oscylowała pomiędzy normą zdrowego człowieka a docelową wartością zalecaną diabetykom i wynosiła 6.0% ± 0.3% mg/dl. W monitorowanym okresie wartości glikemii nie wykraczały poza zakres 80-160 mg/dl (4.4-8.8 mmol/dl).